THABO

Cake Casper Dragons of Highlands

Sir: Macumazahn Qwandoyas Top Gun
Dam: Eternal Queen Eiwa Qwandoya

Informace

CAKE CASPER DRAGONS OF HIGHLANDS

Date of birth: 5.6.2020

Sir: Macumazahn Qwandoyas Top Gun
Dam: Eternal Queen Eiwa Qwandoya

Height:69 cm
HD A, ED 0                                                                       Ridge gen: R/R
OCD neg.                                                                                      DM N/N
LTV neg.                                                                                      JME N/N
SA neg.                                                                       Hemophilia X(N)/Y
Scissors bite, full dentition                                                  D-locus D/D                                                                                                                          IVA:N/N

B-locus B/B
EOAD high confidence clear
DNA profil

CAKE CASPER DRAGONS OF HIGHLANDS

Date of birth: 5.6.2020

Sir: Macumazahn Qwandoyas Top Gun
Dam: Eternal Queen Eiwa Qwandoya

Height:69 cm
HD A, ED 0                           Ridge gen: R/R
OCD neg.                                         DM N/N
LTV neg.                                        JME N/N
SA neg.                         HemophiliaX(N)/Y Scissors bite, full dentition   D-locus D/D  B-locus B/B                                     IVA:N/N

EOAD high confidence clear
DNA profil 

Přejít nahoru